Nhạc Chuông Bỏ Ra Bạn Ei – Krix, Rush (Đoàn Quốc Vinh)

Bạn đang tải nhạc chuông tại website NhacChuongDienThoai.Com! Chúc bạn tải nhạc vui vẻ.

Lời Nhạc Chuông Bỏ Ra Bạn Ei – Krix, Rush (Đoàn Quốc Vinh)

Bỏ ra đi bạn ei
Bồ người ta mà cứ
Dính vô không được đâu
Vì bạn là người đến sau

Bỏ ra đi bạn ei
Chớ để chúng nó cười chê
Đi chơi đừng quên lối về
Và đừng trở thành Tuesday
Bỏ ra đi bạn ei ei ei ei ei (x3)
Mình nói nghe đi bạn ei ei ei ei eiii

Cùng Chuyên Mục