Nhạc Chuông Thời Gian – KayC, RPT JasonDilla

Bạn đang tải nhạc chuông tại website NhacChuongDienThoai.Com! Chúc bạn tải nhạc vui vẻ.

Lời Nhạc Chuông Thời Gian – KayC, RPT JasonDilla

Tao còn lại bao nhiêu thời gian?
Câu hỏi đó vẫn ám ảnh tao mỗi ngày
Liệu tao còn bao nhiêu thời gian?
So đo làm chi lỗi tao hay lỗi mày
Mày còn bao nhiêu thời gian?
Để vung cánh bay thoát lên khỏi vũng lầy
Mày còn lại bao nhiêu thời gian?
Đến khi nhắm mắt buông tay bay lên hòa vào trời mây

Cùng Chuyên Mục