Nhạc Chuông Tội Thân Tôi Chưa Này (Ver 2) – Trung Tự

Bạn đang tải nhạc chuông tại website NhacChuongDienThoai.Com! Chúc bạn tải nhạc vui vẻ.

Lời Nhạc Chuông Tội Thân Tôi Chưa Này (Ver 2) – Trung Tự

Ver 1: Nhạc Chuông Tội Thân Tôi Chưa Này – Trung Tự

Lời bài hát:

Mà tại sao lúc yêu tôi
Ra đường em chẳng ôm
Còn người ta thì em quá là gần
Mà tại sao lúc yêu tôi
Ra đường em chẳng hôn
Còn người ta thì em quá nhiệt tình
Tội thân tôi chưa này
Tội thân tôi chưa này
Tội thân tôi chưa

Cùng Chuyên Mục